มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 และรอบโควตา

เปิดรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 Portfolio สำหรับน้อง ๆ คุณวุฒิ ม.6 และรอบโควตา สำหรับน้อง ๆ คุณวุฒิ ปวช./ปวส.

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th ระหว่างวันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2562

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกำหนดการ คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th