มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2562

ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ อ.นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา