วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดบริการรับวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างและการใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง และการใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเปิดให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รายละเอียดเพิ่มเติม >>