ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม “ความงามในความเหมือน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ ห้อง P5 สมปอง อัครวงษ์ ชั้น 2 วิทยาลัยเพาะช่าง