มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มุ่งสร้างความร่วมมือทางการศึกษา กับ XI’AN KEDAGAOXIN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) เดินทางเข้าพบ Prof.Shi Feng ( President) XI’AN KEDAGAOXIN UNIVERSITY เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา รวมทั้งการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาต่างๆให้แก่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์(RICE)ให้เพิ่มมากขึ้นสู่การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา(MOU)ระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ ณ XI’AN KEDAGAOXIN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน