ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน

ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกพื้นที่ได้ทำกิจกรรมกีฬา สร้างความสามัคคีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง