อธิการบดีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_13-11-60-2 rmutr_pr_13-11-60-3

rmutr_pr_13-11-60-4 rmutr_pr_13-11-60-5

rmutr_pr_13-11-60-6 rmutr_pr_13-11-60-7rmutr_pr_13-11-60-8 rmutr_pr_13-11-60-9