ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย องค์การนักนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษา จัดกิจกรรม ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย ณ ลานประติมากรรมหนึ่งเดียวกัน มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_25-10-60-3 rmutr_25-10-60-2

rmutr_25-10-60-6 rmutr_25-10-60-4

rmutr_25-10-60-5 rmutr_25-10-60-1

rmutr_25-10-60-8 rmutr_25-10-60-7

rmutr_25-10-60-16 rmutr_25-10-60-10

rmutr_25-10-60-11 rmutr_25-10-60-13

rmutr_25-10-60-14 rmutr_25-10-60-17

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์