มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการสอบคัดเลือก อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการสอบคัดเลือก และรายละเอียดคุณสมบัติคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ที่ https://bit.ly/3EQSVgm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– วิทยาลัยเพาะช่าง

– วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304

วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018-9

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-222-2814 ต่อ 5201, 5202

วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8790-5 ต่อ 6102, 6110

Message us