พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

 

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี และมทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้วางพวงมาลา ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_23-10-60-1 rmutr_23-10-60-15

 

rmutr_23-10-60-13 rmutr_23-10-60-14

rmutr_23-10-60-12 rmutr_23-10-60-9

rmutr_23-10-60-11 rmutr_23-10-60-3

rmutr_23-10-60-7 rmutr_23-10-60-10

rmutr_23-10-60-6 rmutr_23-10-60-8

rmutr_23-10-60-2 rmutr_23-10-60-5

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์