พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

rmutr_pr_16-10-60-12

rmutr_pr_16-10-60-1 rmutr_pr_16-10-60-3

rmutr_pr_16-10-60-4 rmutr_pr_16-10-60-6

rmutr_pr_16-10-60-5 rmutr_pr_16-10-60-8

rmutr_pr_16-10-60-7 rmutr_pr_16-10-60-10

rmutr_pr_16-10-60-9 rmutr_pr_16-10-60-11

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์