ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม. 6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม. 6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th (เลือกตรวจสอบให้ตรงกับวุฒิทีีสมัคร)

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ขอให้เข้าสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” ในรอบการสมัครนั้น ๆ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ดูได้ที่ “ช่องทางการสัมภาษณ์" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018-9
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-222-2814 ต่อ 5201, 5202
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8790-5 ต่อ 6102, 6110
รับสมัครนักศึกษา
Message us