การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ Mr.John van Lare (Fontys University of Applied Sciences, International Campus Venlo), Mr. Carl Wolff (Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven), Dr. John Scholtes (General Coordinator, IDGNH), และคุณภัทรศักดิ์ วัฒนายากร ( Education Counseling Manager, Knowledge Plus ) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และกิจกรรมต่างๆที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินร่วมกันในอนาคต ทั้งการบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรและการทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความร่วมมืออื่นๆ ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_18-10-60-2 rmutr_18-10-60-5rmutr_18-10-60-4 rmutr_18-10-60-3

rmutr_18-10-60-6 rmutr_18-10-60-7

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์