Tag Archives: ศาลายา

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Institut Culinaire Disciples Escoffier

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร ระหว่างวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ กับ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง *เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน*

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อ

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานตรุษจีนเยาวราช 2561

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 บริเวณ

พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขัน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชั้นปี 3 ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมทีมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ

การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิง

มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Media School Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship (RICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่13

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสามารถสร้างเครือข่ายศิลปินนานาชาติขยายไปอย่างกว้างขวางจาก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม