Tag Archives: วิทยาลัยเพาะช่าง

พิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสวัน

นิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่ง

ลงนามความร่วมมือ กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 1. นักศึกษาใหม่พื้นที่ศาลายา, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, วิทยาลัยเพาะช่าง ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 (วันวิชาการ) ณ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรวุฒิ อาปะโม นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี ในงาน GIT’s World Jewelry Design Awards 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1) และ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 RSPG9 | ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์‏เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัล จากการประกวดออกแบบมอเตอร์ไซด์ Motorbike Innovation Design Award 2017 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์