Tag Archives: วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2561

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วย

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง สมัครด้วยตนเอง และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียน

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระบบโควตา (MOU) ระหว่าง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง *เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน*

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อ

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่13

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสามารถสร้างเครือข่ายศิลปินนานาชาติขยายไปอย่างกว้างขวางจาก