Tag Archives: วังไกลกังวล

การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง *เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน*

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อ

พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขัน

การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิง

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 10 ณ มทร.ล้านนา  

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ และ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 

พิธีเปิดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ครั้งที่ 12

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 1. นักศึกษาใหม่พื้นที่ศาลายา, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, วิทยาลัยเพาะช่าง ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 (วันวิชาการ) ณ