Tag Archives: วังไกลกังวล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัล

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 13-9-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณี NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน และUPDATE ภาษีอากรปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ นายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ต้อนรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) พร้อมด้วย

MOU Universiti Teknologi MARA

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย