Tag Archives: บพิตรพิมุข จักรววรดิ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2561

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓ และส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยกองสหกิจศึกษา และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ และ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 

สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 ท่าน โดยมี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ 17 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง โดยมี อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

โครงการบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนพี่น้องชาว มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เปิดรับสมัครทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เพื่อให้ได้ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แทนผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง