Tag Archives: บพิตรพิมุข จักรววรดิ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) สำหรับนักศึกษาใหม่พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นแนวทาง

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2561

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓ และส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยกองสหกิจศึกษา และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้