Tag Archives: นักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2)

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยHsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2) เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่

ลงนามความร่วมมือ กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 1. นักศึกษาใหม่พื้นที่ศาลายา, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, วิทยาลัยเพาะช่าง ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 (วันวิชาการ) ณ

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

  ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  เข้าอบรมโครงการอบรมการประกอบการธุรกิจร้านค้าจำลอง ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญบีบัณฑิต ภาคสมทบ

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกาา 2561  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรวุฒิ อาปะโม นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี ในงาน GIT’s World Jewelry Design Awards 2017

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560″

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัด“วันพ่อแห่งชาติ 2560”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ ประปี 2560” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มจากประธานในพิธี อธิการบดีมอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1) และ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561