Tag Archives: นักศึกษา

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัล

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 13-9-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันฯ

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริการวิชาการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหากุศลมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เริ่มด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายรายงานราชสดุดี

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เทศน์มหาชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมี