Tag Archives: คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัล

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017

ขอแสดงความยินดีกับทีม SUCCESS ได้แก่ นายสุรวุฒิ บัวดี นายพชร บุญวัฒนากิจ และ นายจตุพร เอี่ยมเจริญศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ 17 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง โดยมี อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

ต้อนรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) พร้อมด้วย

กำหรดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>