Tag Archives: คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณี NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน และUPDATE ภาษีอากรปี 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ 17 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง โดยมี อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

รับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

รับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โทร. 02-441-6079,  02-441-6077,  089-040-2742      081-488-6998,  081-199-9787,  061-387-9542

กำหรดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาดนตรีไทยเพื่อเข้าเป็นนักดนตรีประจำวงมโหรีดุริยรัตนโกสินทร์ ปีการศีกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 อาคารสำนักงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม (หลังตึกคณะบริหารธุรกิจ) ในวันและเวลาราชการ  (8.30-16.30 น.)