RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)และรอบเพิ่มเติม (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) และคณะและสาขาที่เปิดรับ

อธิการบดี เข้ารับโล่นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2018

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับโล่นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of the year 2018 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในงาน

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “โปรแกรมการศึกษาที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบเพิ่มเติม (สำหรับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียน

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระบบโควตา (MOU) ระหว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Institut Culinaire Disciples Escoffier

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร ระหว่างวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ กับ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาเบื้องต้น