RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 35 Studio นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ภาคสมทบ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับอุดมศึกษา โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน

ประกาศสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 2 ชุด หอมหวานอย่างไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชม นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 2 ชุด หอม หวานอย่างไทย   ณ หอศิลป์เพาะช่าง  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค – 15 มิ.ย 60 ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบเพิ่มเติม)   ในวันพุธที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่   กองพัฒนานักศึกษา เบอร์ ๐๒ – ๔๔๑๖๐๔๕ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

กำหรดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนชมการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย