RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ตารางปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเพาะช่าง

ตารางปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (ช่วงที่ 4) สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS รอบที่ 5 MOU (รอบที่ 3) และรอลเพิ่มเติม วิทยาลัยเพาะช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นแนวทาง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ. ธง อุดมผล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

คณพบริหารธุรกิจ ศาลายา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) “เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากรสำหรับ SMEs ปี 2561″ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 6 ร้าน 

มอบรางวัล Rmutr Robot Game 2018

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ศึกช้างเหล็ก รัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 2

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (แก้ไข 31/5/61)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.3 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) (แก้ไข 31/5/61)