ทำเนียบผู้บริหาร

rmutr01
rmutr1
E-Mail : siva.v@rmutr.ac.th

                                     รองอธิการบดี

rmutr06 rmutr014
rmutr32
E-Mail : wachari.c@rmutr.ac.th
rmutr15E-Mail : sarinrat.aka@rmutr.ac.th
rmutr016 rmutr02
rmutr26E-Mail : phasai.s@rmutr.ac.th rmutr28E-Mail : udomvit.k@rmutr.ac.th
rmutr013 rmutr017
rmutr6 E-Mail : krichkanok.s@rmutr.ac.th rmutr20E-Mail : chulalak.rmutr.ac.th
rmutr09 rmutr_ceo_12-9-57-2
rmutr33E-Mail : prapat.see@rmutr.ac.th rmutr17E-Mail : napapon.nar@rmutr.ac.th
rmutr05
rmutr34E-Mail : sirirat.pas@rmutr.ac.th

                                              ผู้ช่วยอธิการบดี

rmutr04 rmutr022
rmutr38E-Mail : sippa.dua@rmutr.ac.th rmutr37E-Mail : nuth.tha@rmutr.ac.th
rmutr03 rmutr024
rmutr30E-Mail : supaporn.pin@rmutr.ac.th rmutr31
E-Mail : than.wr@rmutr.ac.th
rmutr018 rmutr019

rmutr22E-Mail : ponson.roj@rmutr.ac.th

rmutr36E-Mail : somchat.w@rmutr.ac.th

rmutr021 rmutr023
rmutr27E-Mail : akera.rat@rmutr.ac.th rmutr35E-Mail : worapong.aru@rmutr.ac.th

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น