ข่าวการศึกษา

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม) 18-5-59 icon_16

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบรับตรง) 

– กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง 14-3-59

– ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตาเพิ่มเติม) และ (รอบรับตรง)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา) และประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  (18 พ.ย. 2558)

เกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น