บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

rmutr_5-7-61-3

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และได้มีการไปลงบันทึกความร่วมมือเบื้องต้น ณ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เลขที่ 57 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 ภายใต้การเดินเนินงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

rmutr_5-7-61-1 rmutr_5-7-61-2

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์