พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

rmutr_pr_29-6-61-1

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่ (Oilu Institute of Technology) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน อีกทั้งเป็นการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆนำไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_29-6-61-5 rmutr_pr_29-6-61-7

rmutr_pr_29-6-61-6 rmutr_pr_29-6-61-2

rmutr_pr_29-6-61-3 rmutr_pr_29-6-61-4

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์