มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับพิจารณาให้เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิ

rmutr_rcim_25-6-61-2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับพิจารณาให้เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

rmutr_rcim_25-6-61-1

 

rmutr_rcim_25-6-61-2