แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4

rmutr_pr_20-6-61-1

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณสุรศักดิ์ โอสถธนากร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4.ประเภทได้แก่ 1.ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร 2.มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กม. 3.ฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตรและ 4.เดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 441 6044 เว็บไซต์ www.rmutrrunning.com ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จังหวัดนครปฐม

rmutr_pr_20-6-61-8 rmutr_pr_20-6-61-7

rmutr_pr_20-6-61-9 rmutr_pr_20-6-61-10

rmutr_pr_20-6-61-4 rmutr_pr_20-6-61-3

rmutr_pr_20-6-61-6 rmutr_pr_20-6-61-11

rmutr_pr_20-6-61-12 rmutr_pr_20-6-61-5

rmutr_pr_20-6-61-13 rmutr_pr_20-6-61-2