ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

rmutr_en_11-6-61-1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Success สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน TPA Robo Golf Hole in One Competition 2018 จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค

rmutr_en_11-6-61-2 rmutr_en_11-6-61-6

rmutr_en_11-6-61-5 rmutr_en_11-6-61-4

rmutr_en_11-6-61-3