ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

 

 

 

–  ศาลายา + กำหนดการและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล + กำหนดการและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + กำหนดการและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

–  วิทยาลัยเพาะช่าง + กำหนดการและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์