โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

rmutr_1-6-61-17

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาที่ถูกต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ สวัสดิการบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับตลอดจนเกียรติภูมิและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ การอบรมนักศึกษาใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และกิจกรรมที่สองคือค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2561 นี้

rmutr_1-6-61-5 rmutr_1-6-61-6

rmutr_1-6-61-12 rmutr_1-6-61-16

rmutr_1-6-61-11 rmutr_1-6-61-15

rmutr_1-6-61-13 rmutr_1-6-61-1

rmutr_1-6-61-2 rmutr_1-6-61-3

rmutr_1-6-61-4 rmutr_1-6-61-7

rmutr_1-6-61-8 rmutr_1-6-61-10

rmutr_1-6-61-9 rmutr_1-6-61-14

rmutr_1-6-61-18