พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

rmutr_pr_1-6-61-1

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ. ธง อุดมผล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา 14 แห่ง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

rmutr_pr_1-6-61-3 rmutr_pr_1-6-61-2

ภาพและข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์