โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

rmutr_bus_1-6-61

คณพบริหารธุรกิจ ศาลายา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) “เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากรสำหรับ SMEs ปี 2561″ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 

rmutr_bus_1-6-61-1