ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

facebook-01-01-3-1024x724

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1)

 

 

 

 

–  ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

–  วิทยาลัยเพาะช่าง ขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้