กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 1มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ และวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร สำหรับนักศึกษาพิ้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง  วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ  และวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล

– กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  pdf_icon  (สำหรับนักศึกษาพิ้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง)

– กำหนดการเข้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  pdf_icon  (สำหรับนักศึกษาพิ้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง)

– กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  pdf_icon  (สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล)

– กำหนดการเข้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  pdf_icon  (สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล)