ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

 

ระบบ TCAS รอบที่ 5 (ทปอ.5)

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  

ระบบ TCAS รอบที่ 5 (ทปอ.5)

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง


รอบเพิ่มเติม คุณวุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบเพิ่มเติม) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบเพิ่มเติม) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง