ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้น สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง)

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  (วิทยาลัยเพาะช่าง)

วิชาภาษาอังกฤษ  pdf_icon

วิชาวาดเส้น  pdf_icon