ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร จำนวน 6 ร้าน มีกำหนด 2 ปี 

อ่านเพิ่มเติม  pdf_icon