ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

พื้นที่ศาลายา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (พื้นที่ศาลายา) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (พื้นที่ศาลายา) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

วิทยาเขตวังไกลกังวล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (พื้นที่วังไกลกังวล) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (พื้นที่วังไกลกังวล) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

พืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

วิทยาลัยเพาะช่าง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง) ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)