มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2561

rmutr_pr_4-11-61-26

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย องค์พระวิษณุกรรม และ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯมาร่วมพิธีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารอาวุโส ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_4-11-61-2 rmutr_pr_4-11-61-1
rmutr_pr_4-11-61-3 rmutr_pr_4-11-61-4
rmutr_pr_4-11-61-5 rmutr_pr_4-11-61-6
rmutr_pr_4-11-61-7 rmutr_pr_4-11-61-8
rmutr_pr_4-11-61-8 rmutr_pr_4-11-61-9
rmutr_pr_4-11-61-10 rmutr_pr_4-11-61-11
rmutr_pr_4-11-61-12 rmutr_pr_4-11-61-13
rmutr_pr_4-11-61-14 rmutr_pr_4-11-61-15
rmutr_pr_4-11-61-16 rmutr_pr_4-11-61-17
rmutr_pr_4-11-61-18 rmutr_pr_4-11-61-19
rmutr_pr_4-11-61-20 rmutr_pr_4-11-61-21
rmutr_pr_4-11-61-22 rmutr_pr_4-11-61-23
rmutr_pr_4-11-61-24

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์