วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

rmutr_pr_30-3-61-1

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน” ซึ่งเริ่มโดยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี อีกทั้งภายในงานยังมีการแสดงดนตรีประกอบจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ โดย ดร.สุพร ชนะพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะไทย เป็นผู้เดี่ยวซอสามสาย บรรเลงเพลงประกอบการวาดภาพ ซึ่งวาดโดย อ.สมยศ คำแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประติมากรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_30-3-61-2 rmutr_pr_30-3-61-3

rmutr_pr_30-3-61-6 rmutr_pr_30-3-61-4

rmutr_pr_30-3-61-5 rmutr_pr_30-3-61-7

rmutr_pr_30-3-61-8 rmutr_pr_30-3-61-9

rmutr_pr_30-3-61-10 rmutr_pr_30-3-61-11

rmutr_pr_30-3-61-14 rmutr_pr_30-3-61-12

rmutr_pr_30-3-61-13 rmutr_pr_30-3-61-15

rmutr_pr_30-3-61-16 rmutr_pr_30-3-61-17

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์