พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

rmutr_pr_28-3-61-1

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และ ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_28-3-61-3 rmutr_pr_28-3-61-2rmutr_pr_28-3-61-4 rmutr_pr_28-3-61-5

rmutr_pr_28-3-61-6

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์