อธิการบดี เข้ารับโล่นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2018

rmutr_pr_23-3-61-1

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับโล่นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of the year 2018 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในงาน “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ณ ห้อง convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ

rmutr_pr_23-3-61-1 rmutr_pr_23-3-61-2

rmutr_pr_23-3-61-3 rmutr_pr_23-3-61-4