ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

new doc 2561-03-12 09.52.28

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาเบื้องต้นอ่านประกาศ  pdf_icon