ค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน  น้องๆจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง พอลิเมอร์จากทรัพยากรทางทะเล และอื่นๆ สนุกกับกิจกรรม walk rally และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมนันทนาการ โดยทีมงานวิทยากร อาจารย์ และ ดร.ทางฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก