ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS รอบ ๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  บัดนี้การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง วันเวลาสอบ ห้องสอบ รายละเอียดวิชาที่สอบ การแต่งกาย หากท่านใดไม่มาสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๔, ๒๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  TCAS รอบ 2 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)  >> คลิก

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) >> คลิก