ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

rmutr_hr_28-2-61

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ่านประกาศ   pdf_icon