นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล

rmutr_19-2-61-1

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชั้นปี 3 ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมทีมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนอ่าวป่ากั้ง บ้านใหม่ เกาะมุก จ.ตรัง ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 ทีม จาก 14 สถาบันที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้มาทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้ 1. นางสาวมัณฑิตา จิอู๋ รางวัลชนะเลิศ 2. นางสาวกาญจนาพร แย้มสำรวล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3. นายกิตติพงศ์ เพชรรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4. นางสาวกาญจนาพร แย้มสำรวล คะแนนสูงสุดการสอบข้อเขียน และนางสาวพรวิภา ปากดี คะแนนลำดับที่ 3 รวมทั้งคะแนนรวมข้อเขียนสูงสุดประเภทสถาบัน

rmutr_19-2-61-3 rmutr_19-2-61-2

rmutr_19-2-61-4 rmutr_19-2-61-5