แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

rmutr_16-2-61-1

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและเป็นการขอบคุณที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการฝึกซ้อมตลอดจนการเข้าร่วมการแข่งขัน จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา และมอบเงินสนับสนุนและของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ณ ลานประติมากรรมหนึ่งเดียวกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_16-2-61-2 rmutr_16-2-61-4

rmutr_16-2-61-3 rmutr_16-2-61-5

rmutr_16-2-61-6 rmutr_16-2-61-7

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์