ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าร้านสะดวกซื้อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าร้านสะดวกซื้อในโรงอาหาร จำนวน 1 ร้าน มีกำหนด 2 ปี 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> pdf_icon