มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Media School Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส

rmutr_pr_9-2-61-1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship (RICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Media School Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนที่ทำธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน การออกแบบ และบริหารธุรกิจ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_9-2-61-2 rmutr_pr_9-2-61-7

rmutr_pr_9-2-61-4 rmutr_pr_9-2-61-3

rmutr_pr_9-2-61-5 rmutr_pr_9-2-61-6

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์